Feministiskt Forum är ett nätverk av individer från olika feministiska organisationer och partier, som årligen anordnar ett Feministiskt Forum i Stockholm. Syftet är att främja feministisk debatt i allmänhet och erbjuda alla feminister en heldag av umgänge, kunskap och debatt.

Feministiskt Forum har redan genomförts vid nio tillfällen (2005, 2007-2014), med mycket lyckat resultat. Både privatpersoner och organisationer är välkomna att delta på forumet. Det enda som krävs är att man vill verka för en konstruktiv debatt kring feministiska frågor.

För varje år har forumet växt sig lite större med fler besökare och fler organisationer och privatpersoner som medverkat. Vår förhoppning är att forumet ska fortsätta att växa ytterligare och bli en självklar feministisk mötesplats och ett ständigt återkommande arrangemang. Forumet arrangeras i samarbete med ABF Stockholm.

Du kan nå oss via: femiforum@gmail.com och följa oss på Twitter eller Facebook.

Ledningsgruppen består av Åsa Brunius, Torun Carrfors, Matilda Johansson och Klara Persson.

34082_408775982889_176158_n

39337_416134564750_4529484_n

314487_10150283635596987_496735339_n

Annonser