14 maj 10.00-17.00
ABF-HUSET, SVEAVÄGEN 41, STOCKHOLM

Vi bjuder härmed in er att delta på 2016 års forum.

Årets tema tar sin utgångspunkt i begreppet gränser.

Vi vill prata om och undersöka vad gränser gör med oss. Vi tänker på de fysiska gränserna, och på de mer osynliga men ändå lika närvarande. På landgränser och villkor på arbetsmarknaden. På stämplar i pass och rätten till sin egen kropp. På gränser som borde sprängas och på gränser som överträds.

Du och din organisation bjuds härmed in att delta och att anmäla intresse för att arrangera seminarium utifrån ovanstående tema.

Under forumet kommer varje seminarium ha 1 timma och 15 min till sitt förfogande. Vid flera anmälningar med liknande ämnesinnehåll kan vi uppmana er att samarrangera. Observera att vi tillämpar principen om en punkt per organisation. Vidare vill vi redan nu uppmärksamma er på att det är ni som arrangerar som ansvarar för att de som medverkar inte dubbelbokas på flera programpunkter samtidigt.

En komplett anmälan vill vi ska innehålla titel på programpunkten, kort information och beskrivning (max 2 meningar), namn och ev titel på medverkande, vilken organisation som arrangerar samt en kontaktperson och kontaktuppgifter till densamma. Skicka anmälan till femiforum@gmail.com

Datum att notera:
10 mars           Sista dag att anmäla programpunkt.
21 mars           Bekräftelse om ni fått plats samt tid och sal.
3 april              Sista dag att komplettera sin anmälan

Med feministiska hälsningar
Arbetsgruppen för feministiskt forum 2016

Annonser