Aborträtten – historia, ideologi och stigmatisering

2015 har Sverige haft fri abort i 40 år. Det sista året har vi sett ett ökat politiskt utrymme och samtal kring aborträtten. RFSUs aborträttsnätverk bjuder in till att diskutera vikten av aborträttssaktivism i Sverige historiskt, i samtiden och i framtiden.
Medverkande: Lena Lennerhed, professor i idéhistoria, Mats Wingborg, journalist och skribent, Karin Bishop Bondestam, överläkare, kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset och Emilie Weiderud, policyhandläggare för SRHR på Svenska kyrkan samt sammankallande RFSU aborträttsnätverk. Moderator är Therese Rosenvinge, journalist.
Arrangör: RFSU
Tid: 14.30-15.45
Plats: Z-salen

Annonser