När feministiskt forum arrangeras den 9 maj 2015 på ABF-huseti Stockholm, gör vi det för tionde gången. Under tio år har vi tillsammans träffats för att skapa feministisk debatt, utveckla strategier och därmed bidragit till samhällsförändring. Under de här tio åren har mycket hänt. Både i den feministiska debatten, men också i samhället och världen utanför. På en del håll går vi framåt. På andra bakåt. Vi vill dock fortsätta framåt.

Vi bjuder därför in er att delta på 2015 års forum. Årets tema tar sin utgångspunkt i de tio år som gått och i den feministiska historien i stort. Vi vill att vi tar med oss styrkan i vunna segrar och lärdomar av strider som inte fallit lika väl ut. Och vi vill framförallt blicka framåt. Var är feminismen på väg och vad kan den förändra nu? Vilka utmaningar står vi inför? Vilka strategier har vi lärt oss fungerar bäst? Hur bör den feministiska kampen eller kamperna organiseras? Och vad betyder feminism när den omsätts i praktiken?

Du och din organisation bjuds härmed in till att delta och att anmäla intresse för att arrangera en programpunkt utifrån ovanstående tema. Under forumet kommer varje seminarium ha 1 timma och 15 min till sitt förfogande. Vid flera anmälningar med liknande ämnesinnehåll kan vi uppmana er att samarrangera.

En komplett anmälan ska innehålla titel på programpunkten, en kort information och beskrivning (max 2 meningar) av programpunkten, namn och eventuell titel på medverkande, vilken organisation som arrangerar samt en kontaktperson och kontaktuppgifter till densamma.

Det är ni medverkande som ÄR forumet och vi ser mycket fram emot att ta emot era anmälningar!

Viktiga datum att notera:
16/2 Sista dag att anmäla programpunkt.
25/2 Bekräftelse om ni fått plats samt tid och sal.
20/3 Sista dag att komplettera sin anmälan
15/4 Sista dag att anmäla intresse för att ha bokbord på forumet

Vi hörs!

Med feministiska hälsningar,
Arbetsgruppen för feministiskt forum 2015.

 

Annonser