Feministiskt Forum är ett nätverk av individer från olika feministiska organisationer och partier, som årligen anordnar ett Feministiskt Forum i Stockholm. Syftet är att främja feministisk debatt i allmänhet och erbjuda alla feminister en heldag av umgänge, kunskap och debatt. Feministiskt Forum har redan genomförts vid åtta tillfällen (2005, 2007-2013), med mycket lyckat resultat. Både privatpersoner och organisationer är välkomna att delta på forumet. Det enda som krävs är att man vill verka för en konstruktiv debatt kring feministiska frågor.

Den 10:e maj arrangeras Feministiskt forum för åttonde gången på ABF-huset i Stockholm. Forumet arrangeras i samarbete med ABF Stockholm och äger rum i ABF:s  lokaler på Sveavägen 41 i Stockholm. Forumet är gratis för alla medverkande och deltagare. Som anordnande nätverk har vi ingen egen ekonomi utan förlitar oss helt på ideellt arbete och stöd från ABF Stockholm.

Då forumet vuxit sig allt större de senaste åren tillkommer fler kostnader. Vår ambition är att i år kunna trycka ett fint program och affischer att sprida inför och under forumet.

Vill ni stötta oss ekonomiskt så att det kan bli verklighet? Sätt då in valfri summa på plusgiro: 50083-5 (ABF- Sthlms konto) och märk inbetalningen Feministiskt Forum 2013. Eventuellt överskott går till planerandet av nästa års forum. Vi kommer att publicera en lista på alla som stöttat oss på vår hemsida.

Har ni frågor kan ni kontakta oss på femiforum@gmail.com.

Mvh

Ledningsgruppen för Feministiskt Forum

Här kan du läsa mer om Feministiskt Forum 2014

Annonser