Vi vill göra er uppmärksamma på att Eda Duzgun som skulle delta i Kurdiska Rådets seminarie Kvinnans roll i den kurdiska frihetskampen kl 10.00 – 11.00 i Sandler tyvärr har fått förhinder och kommer att ersättas av Gin Akgul Hajo, kommunfulmäktige ledamot för Vänsterpartiet i Gävle.

Annonser